Anunci de publicació 15.3

Jump to: navigation, search

Anunci de llançament de l'openSUSE Leap 15.3

L'openSUSE Leap 15.3 estableix ponts amb Enterprise

EN / CA / CS / DE / ES / FR / ID / IT / JA / NL / PT / SV / ZH-CN / ZH-TW

02/06/2021

NUREMBERG, Alemanya – openSUSE (https://www.opensuse.org/)

El Leap 15.3 (https://get.opensuse.org/leap) ja s'ha publicat!

Aquesta nova versió menor de l'openSUSE Leap (https://en.opensuse.org/Portal:Leap) és la més recent, sòlida addició a la sèrie d'openSUSE 15.x i inclou tots els atributs positius dels seus predecessors. Hi ha un canvi enorme respecte a les versions anteriors de Leap. L'openSUSE Leap 15.3 no està construït només a partir del codi font del SUSE Linux Enterprise (https://www.suse.com/products/server/) com les versions anteriors, sinó que s'ha construït amb els mateixos paquets binaris, característica que enforteix el flux entre el Leap i l'SLE com entre el yin i el yang (https://youtu.be/ezmR9Attpyc).

"L'artesania del programari d'aquesta versió fa que l'ús de servidors, estacions de treball, escriptoris i contenidors a l'openSUSE Leap sigui una distribució desitjable per a professionals de TI, empresaris, aficionats, petites empreses i professionals de l'educació", va dir Lubos Kocman, gestor de la versió.

Aquesta versió és enormement beneficiosa per a projectes de migració i proves d’acceptació d’usuaris. Els grans equips de desenvolupament obtenen un valor afegit mitjançant l’ús de l'openSUSE Leap 15.3 per executar i provar de manera òptima les càrregues de treball que es poden elevar i transferir al SUSE Linux Enterprise Linux 15 SP3 per al manteniment a llarg termini.

L'openSUSE Leap ofereix un avantatge clar per als servidors perquè proporciona almenys 18 mesos d’actualitzacions per a cada versió. La comunitat ofereix molt suport i interactua amb persones que usen versions anteriors del Leap a través de canals de la comunitat com ara les llistes de correu (https://lists.opensuse.org), Matrix (https://matrix.to/#/#newscom:opensuse.org), Discord (https://discord.com/invite/opensuse), Telegram (https://t.me/openSUSE_group), Facebook(https://www.facebook.com/groups/opensuseproject), etc.

Aquesta família entrellaçada, connectada i que s'ajuda mútuament, entre la distribució comunitària del Leap i la distribució empresarial de la versió SLE, fa que sigui una versió emocionant per a desenvolupadors, administradors de sistemes, distribuïdors, proveïdors de programari independents i usuaris i clients de SUSE.

La relació mútua compartida per l'openSUSE Leap 15.3 i l'SLE 15 Service Pack 3 ofereix als usuaris de totes dues versions les mateixes opcions de milers de paquets amb suport de la comunitat. Aquests paquets de la comunitat es construeixen en un projecte d'openSUSE anomenat Backports (https://en.opensuse.org/openSUSE:Packaging_for_Leap#How_do_packages_from_SUSE_Linux_Enterprise_get_to_openSUSE_Leap.3F) sobre la base de l'SLE. Els Backports es publiquen al Hub de paquets de SUSE (https://packagehub.suse.com/), de manera que les migracions del Leap a l'SLE són uniformes i instantànies. Aquestes migracions entre els dos productes són ràpides. Amb el sistema de fitxers btrfs (https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page), els usuaris poden fer proves amb el Leap, desplegar l'SLE i, fins i tot, tornar a una instantània del Leap.

El Leap permet als seus usuaris executar CPUs i allotjar màquines virtuals sense limitacions. Els usuaris del Leap poden migrar el servidor, la màquina virtual o els contenidors existents a SUSE Linux Enterprise, en cas que calgui "activar" el suport empresarial més endavant.

Molts dels paquets de l'openSUSE Leap 15.3 (https://get.opensuse.org) coninuen sent iguals que els de la versió anterior (https://en.opensuse.org/Portal:15.2). El Leap 15.3 inclou correccions d'errors i importacions de seguretat vers un nucli amb suport de llarg termini (http://kroah.com/log/blog/2018/08/24/what-stable-kernel-should-i-use/#Distribution%20kernels). Això garanteix que els usuaris obtinguin un sistema de servidor estable, mentre que també proporciona als usuaris controladors per al maquinari més recent.

Actualitzar des de versions anteriors del Leap

Els usuaris que actualitzin a l'openSUSE Leap 15.3 han de ser conscients que no es recomana actualitzar directament des de les versions anteriors a l'openSUSE Leap 15.2. A causa del camí d'actualització, es recomana actualitzar al Leap 15.2 abans d'actualitzar al Leap 15.3. La versió nova només admet una actualització d'openSUSE Leap 15.2 a 15.3, tal com es ressalta a les notes de la versió (https://doc.opensuse.org/release-notes/x86_64/openSUSE/Leap/15.3/#upgrade).

Novetats

Les característiques noves importants són a l'Xfce (https://www.xfce.org) [4.16](https://www.xfce.org/about/news/?post=1608595200). Hi ha una nova identitat visual en aquesta versió de l'Xfce. Amb icones i paleta de colors noves, l'Xfce brilla una mica més ja d'entrada. El gestor de configuracions ha rebut una actualització visual del quadre de filtre, que ara es pot amagar permanentment. Les capacitats de cerca del quadre de filtre es van millorar buscant a la part descriptiva "Comentaris" del fitxer d'inici de cada diàleg (també conegut com a .desktop). El quadre de diàleg de configuració del gestor d'energia s'ha netejat i mostra la configuració "amb bateria" o "endollat" en lloc de les dues en una taula enorme.

GNU Health, el guardonat sistema d’informació i gestió sanitària i hospitalària, arriba a la versió 3.8 amb un nou mòdul dental i odontograma. Com a primera distribució, l'openSUSE inclou MyGNUHealth, un Gestor de salut mèdica personal, desenvolupat en cooperació entre el GNU Health i el projecte KDE. S’executa al PinePhone i a l’escriptori Plasma i proporciona a l’usuari la propietat i control totals de les seves dades.

El gestor de paquets DNF s’espera en una actualització de manteniment i oferirà als usuaris la versió 4.7.0, que proporciona noves funcions a tota la pila i millores esperades. L'API Python de DNF és estable i compatible. Ara hi ha disponibles contenidors experimentals opensuse/leap-dnf i opensuse/leap-microdnf. S'hi inclou una implementació lleugera C de DNF anomenada Micro DNF. Està dissenyada per fer accions senzilles de gestió de paquets quan els usuaris no necessitin un DNF complet i volen els entorns més útils possibles. Això és útil per al cas de contenidors i aparells mínims. El Micro DNF s’ha tornat a basar en la versió 3.8.0, cosa que aporta moltes correccions i millores. Finalment, també hi ha disponible un rerefons experimental de PackageKit alternatiu per usar el DNF.

L'openSUSE Leap funciona molt bé en diverses arquitectures i la novetat en aquesta versió és la compatibilitat amb sistemes IBM Z i LinuxONE (s390x)](https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_on_IBM_Z). La distribució de la comunitat va obtenir accés a l'arquitectura s390x gràcies als esforços per fer-la compatible binàriament amb l'SLE.

A les versions anteriors del Leap, PowerPC (https://en.wikipedia.org/wiki/PowerPC) i aarch64 (https://en.wikipedia.org/wiki/AArch64) formaven part de les versions alternatives i eren mantingudes per equips comunitaris separats amb recursos limitats. Ara l'openSUSE Leap usa directament paquets binaris des de la versió d’empresa per a aarch64, powerpc64 i x86_64, de manera que els usuaris poden trobar aquestes imatges a get.opensuse.org (https://get.opensuse.org). Les persones interessades en armv7 i altres arquitectures haurien de llegir l'anunci d'openSUSE Step (https://news.opensuse.org/2021/02/11/opensuse-new-project-looks-to-build-sle-on-more-architectures/).

Tecnologies de contenidors

Els paquets de tecnologia de contenidors tenen tots les mateixes versions del Leap 15.2, però hi ha actualitzacions de seguretat a tots els paquets, com ara containerd (https://containerd.io/), podman (https://podman.io/), kubeadm (https://github.com/kubernetes/kubeadm) i cri-o (https://cri-o.io/).

Els usuaris del Leap 15.3 tindran més potència per desenvolupar, enviar i desplegar aplicacions en contenidors mitjançant les noves tecnologies de contenidors que es mantenen a la distribució. Kubernetes (https://kubernetes.io/) dóna un gran impuls a les capacitats d’orquestració de contenidors, cosa que permet als usuaris automatitzar desplegaments, escalar i gestionar aplicacions en contenidors. El Helm, el gestor de paquets de Kubernetes, ajuda els desenvolupadors i els administradors de sistemes a gestionar la complexitat definint, instal·lant i actualitzant les aplicacions més complexes de Kubernetes. En aquesta versió també s’inclou la interfície d’execució de contenidor (CRI) que usa els mòduls d’execució conformes (CRI-O) d’Open Container Initiative (OCI). CRI-O és una alternativa lleugera a l'ús de Docker com a mòdul d'execució, cosa que permet a Kubernetes usar qualsevol mòdul d'execució compatible amb OCI com a mòdul d'execució de contenidor per executar pods o processos que s'executen en un clúster. Fins i tot amb Docker (https://www.docker.com/), l'ús de microserveis serà segur gràcies al fet que arriben més paquets de contenidors en aquesta versió.

Contenidors Els usuaris del Leap poden migrar el servidor, la màquina virtual o el contenidor existents a SUSE Linux Enterprise en qüestió de minuts, en cas que calgui "activar" el suport empresarial més endavant.

No hi ha limitacions quant a quantes CPU es poden executar, quantes màquines virtuals es poden allotjar, quant de temps pot funcionar la màquina i altres restriccions que es troben en algunes altres distribucions gratuïtes de nivell empresarial.

Intel·ligència artificial (IA) i aprenentatge automàtic

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/): un marc per a l'aprenentatge profund que pot ser usat pels científics de dades per proporcionar càlculs numèrics i gràfics de fluxos de dades. L'arquitectura flexible permet als usuaris desplegar càlculs en una o més CPU en un escriptori, servidor o dispositiu mòbil sense reescriure el codi.

PyTorch (https://pytorch.org/tutorials/): creada per a recursos de servidor i de càlcul, aquesta biblioteca d’aprenentatge automàtic accelera la capacitat dels usuaris avançats de prototipar un projecte i traslladar-lo a un desplegament de producció.

ONNX (https://onnx.ai/): un format obert construït per representar els models d’aprenentatge automàtic, proporciona interoperabilitat a l’espai d’eines d’IA. Permet als desenvolupadors d’IA usar models amb una gran varietat de marcs, eines, temps d’execució i compiladors.

Grafana (https://grafana.com/) i Prometheus (https://prometheus.io/) són molt útils per a experts en analítica. Grafana proporciona als usuaris finals la possibilitat de crear anàlisis visuals interactius. Paquets de modelització de dades rics en funcions: Graphite, Elastic i Prometheus donen als usuaris d’openSUSE una latitud més gran per construir, calcular i desxifrar dades de manera més intel·ligible.

Entorn d'escriptori

La versió de suport a llarg termini del Plasma 5.18 de KDE torna a estar disponible al Leap 15.3. La versió LTS té una quantitat important de característiques de poliment i de qualitat. Les notificacions són més clares, la configuració se simplifica i l’aspecte general és més atractiu. El GNOME 3.34 proporciona una quantitat considerable d'actualitzacions visuals per a diverses aplicacions. Més fonts de dades a sysprof fan que la perfilació de rendiment d’una aplicació sigui encara més fàcil i hi ha múltiples millores al Builder, inclòs un inspector D-Bus integrat. Amb un nou patró per a Cinnamon, el Leap 15.3 ofereix en total 8 escriptoris atractius per a la instal·lació (paral·lela), perquè coincideixin amb les preferències personals i les capacitats de cada maquinari.

Imatges de núvol, maquinari i arquitectures

Les imatges de núvol de Linode del Leap estan disponibles avui i estan preparades per a totes les necessitats d’infraestructura. Els serveis d’allotjament en núvol oferiran imatges del Leap 15.3 en les properes setmanes, com ara Amazon Web Services, Azure, Google Compute Engine i OpenStack. El Leap 15 s'optimitza contínuament per a escenaris d'ús de núvol com a amfitrió i com a client de virtualització. Els ordinadors i portàtils Linux de TUXEDO es poden comprar amb el Leap 15.2 preinstal·lat. El Leap 15.3 també es pot demanar preinstal·lat amb Slimbooks.

Servidors i escriptoris

El Leap és ideal per a entorns d'escriptori i de servidor. Els administradors de sistemes i les petites empreses poden usar el Leap per allotjar servidors web i de correu. Els administradors de sistemes poden aprofitar al màxim el protocol de gestió de xarxa Protocol de configuració d’amfitrió dinàmic (DHCP), assignar recursos mitjançant el Sistema de noms de domini (DNS) o oferir als ordinadors clients accés a fitxers mitjançant un sistema de fitxers de xarxa (NFS). També hi ha disponibles paquets per compartir fitxers i amfitrions com ara NextCloud i el conjunt d'aplicacions del grup Kopano forma part de la versió oficial del Leap 15.3.

Les arquitectures disponibles per a proves (https://get.opensuse.org/testing/) inclouen x86_64 (https://en.wikipedia.org/wiki/X86-64), aarch64 (https://en.wikipedia.org/wiki/AArch64), PowerPC (https://en.wikipedia.org/wiki/PowerPC) i s390x (https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_on_IBM_Z). Pel que fa a l'arquitectura Armv7, s'hauria de llegir l'anunci de l'openSUSE Step (https://news.opensuse.org/2021/02/11/opensuse-new-project-looks-to-build-sle-on-more-architectures/).

Trobareu més informació sobre el subsistema de Windows per a Linux d'openSUSE Leap 15.3 aquí: https://en.opensuse.org/openSUSE:WSL.

Final de vida

L'openSUSE Leap 15.2 tindrà el seu final de vida útil (https://en.wikipedia.org/wiki/End-of-life_product) sis mesos després des de la publicació d'avui. Els usuaris haurien d’actualitzar a l'openSUSE Leap 15.3 per continuar rebent actualitzacions de seguretat i manteniment.

Descarregueu el Leap 15.3

Per baixar-ne la imatge ISO, visiteu https://get.opensuse.org/leap/

Preguntes

Si teniu cap pregunta sobre la versió o creieu que hi heu trobat un error, ens encantaria sentir-vos a

  https://t.me/openSUSE_group
  https://lists.opensuse.org/opensuse-support/
  https://discordapp.com/invite/openSUSE
  https://www.facebook.com/groups/opensuseproject

Involucreu-vos-hi

El projecte openSUSE és una comunitat mundial que promou l’ús de Linux a tot arreu. Crea dues de les millors distribucions Linux del món, la distribució contínua Tumbleweed i Leap, la distribució híbrida empresa-comunitat. openSUSE treballa contínuament de manera oberta, transparent i amigable com a part de la comunitat mundial de programari obert i lliure. El projecte està controlat per la seva comunitat i es basa en les contribucions de persones que treballen com a provadors, escriptors, traductors, experts en usabilitat, artistes i ambaixadors o desenvolupadors. El projecte abasta una àmplia varietat de tecnologia, persones amb diferents nivells d’expertesa, que parlen llengües diferents i que tenen antecedents culturals diferents. Obteniu-ne més informació a opensuse.org.

La traducció de l'openSUSE al català no es fa sola. Contacte: opensusecatala(arrova)gmail.com