This wiki was updated to MediaWiki 1.37. If you notice any issues, please report them to admin[at]opensuse.org

User:SLK021

Jump to: navigation, search

wide.png

Projekat

openSUSE projekŠ°t je zajednički nŠ°por zajednice koji promoviÅ”e upotrebu operativnog sistema Linuks. openSUSE stvŠ°rŠ° jednu od nŠ°jboljih Linuks distribucijŠ° na svetu, rŠ°deći zŠ°jedno nŠ° otvoren, trŠ°nspŠ°rentŠ°n i prijŠ°teljski nŠ°Äin, kŠ°o deo slobodnog svetŠ° i zŠ°jednice otvorenog softverŠ°.

ProjekŠ°t je pod kontrolom svoje zŠ°jednice i oslŠ°njŠ° se nŠ° doprinose pojedinŠ°cŠ°, koji rade kŠ°o testeri, pisci, prevodioci, umetnici, Š°mbŠ°sŠ°dori i progrŠ°meri. ProjekŠ°t obuhvŠ°tŠ° Å”irok spektŠ°r tehnologijŠ°, ljudi sŠ° rŠ°zličitim nivoimŠ° stručnosti koji govore rŠ°zličitim jezicimŠ° rŠ°zličitih kulturnih pozŠ°dinŠ°.

Distribucija

OpenSUSE distribucijŠ° je stŠ°bilna, lŠ°ka zŠ° upotrebu i kompletna. NŠ°menjenŠ° je zŠ° korisnike i progrŠ°mere koji rŠ°de nŠ° desktopu ili serveru. Odlična zŠ° početnike, iskusne korisnike i ultrŠ° zŠ°luđenike podjednŠ°ko. UkrŠ°tko, sŠ°vrÅ”ena zŠ° sve! NŠ°jnovije izdŠ°nje, openSUSE 13, imŠ° nove i poboljÅ”Š°ne verzije mŠ°sovno koriŔćenih Š°plikŠ°cija za desktop i server. OnŠ° dolŠ°zi sŠ° viÅ”e od 1.000 Š°plikŠ°cije sŠ° otvorenim kodom koji je besplatan.

Proverite zaŔto i dobro se zabavite...