The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

User:Gnyers/openSUSE42.2-op-RPi3

Jump to: navigation, search


Tested on openSUSE

Recommended articles

Icon-manual.png

{{{2}}}

Related articles

Icon-help.png

{{{3}}}


openSUSE 42.2 op Raspberry Pi 3

Download openSUSE 42.2 image

Let op de diverse edities:

Voor meer opties zie: http://download.opensuse.org/ports/aarch64/distribution/leap/42.2/appliances/

Afhankelijk van de gekozen editie kan dit tussen ~200MB - ~850MB groot zijn.

Wegschrijven van de image naar een of SD card

De Raspberry Pi3 kan alleen met een Micro SD card worden gebruikt.

Onder Linux

  • Alleen voor experts: in een terminal, als gebruiker root
 xzcat IMAGE.raw.xz | dd bs=4M of=/dev/sdX iflag=fullblock oflag=direct; sync
Waar:
  • IMAGE.raw.xz: de naam van de gedownloade file
  • in /dev/sdX, moet de "X" worden vervangen met de disk device van je SD card
Tip: gebruik de lsblk command om een overzicht van je disks te krijgen
LET OP:
  • heb je de verkeerde drive, kan je je installatie kapotmaken!!! Bij twijfel doe niets, vraag op de openSUSE Fora
  • in /dev/sdX de "X" is een letter (dus geen cijfer!!): "b" of soms "c" (indien 2 harde schijven in je PC)

Onder Windows

(zie ook deze pagina: https://en.opensuse.org/SDB:Live_USB_stick)

 xz -d IMAGE.raw.xz
  • met ImageWriter schrijf het uitgepakte image naar de gewenste SD card

Boot de Raspberry Pi3 van de SD card

LET OP: de 1e boot kan soms ca. 15min duren, daarop volgende boots ca. 1min