This wiki was updated to MediaWiki 1.37. If you notice any issues, please report them to admin[at]opensuse.org

Anunci de publicació 15.2

Jump to: navigation, search

S'ha publicat l'openSUSE Leap 15.2

L'openSUSE Leap 15.2 aporta una emocionant nova intel·ligència artificial (IA), aprenentatge automàtic i paquets de contenidors

02/07/2020

NUREMBERG, Alemanya – L'equip de publicació de l'openSUSE està orgullós d'anunciar la disponibilitat de l'openSUSE Leap 15.2 desenvolupat per la comunitat. Els usuaris professionals, des dels ordinadors de sobretaula i servidors de centre de dades fins als amfitrions de contenidors i màquines virtuals (VM), podran usar el Leap 15.2 com a sistema operatiu Linux de nivell empresarial, fàcil d’utilitzar i d’alta qualitat.

Aquesta versió proporciona actualitzacions de seguretat, correccions d'errors, millores de xarxa i moltes funcions noves per a usuaris d'openSUSE que depenen d'una distribució estable i escalable. La plataforma Linux rica i madura de l'openSUSE admet càrregues de treball en sistemes x86-64, ARM64 i POWER. La fiabilitat dels paquets bàsics de les versions anteriors de Leap 15 i les noves tecnologies de codi obert a Leap 15.2 estan preparades per a casos d’ús i càrregues de treball múltiples.

"El Leap 15.2 representa un gran pas endavant en l’espai de la intel·ligència artificial ", va dir Marco Varlese, desenvolupador i membre del projecte. "Estic molt emocionat que els usuaris finals de l'openSUSE puguin finalment consumir marcs de treball i aplicacions d'aprenentatge automàic i profund a través dels nostres dipòsits per gaudir d’un ecosistema estable i actualitzat."

Novetats

S'han afegit diversos paquets d'Intel·ligència Artificial (IA) i d'aprenentatge automàtic al Leap 15.2.

Tensorflow: un marc d’aprenentatge profund que poden utilitzar els científics de dades que proporciona càlculs numèrics i gràfics de flux de dades. La seva arquitectura flexible permet als usuaris desplegar càlculs en una o més CPU en un escriptori, servidor o dispositiu mòbil sense reescriure'n el codi.

PyTorch: feta tant per a recursos de servidor com de computació, aquesta biblioteca d'aprenentatge automàtic accelera la capacitat dels usuaris per fer el prototip d'un projecte i traslladar-lo a un desplegament de producció.

ONNX: un format obert construït per representar models d'aprenentatge automàtic, proporciona la interoperabilitat a l'espai d'eines d'IA. Permet als desenvolupadors d'IA utilitzar models amb diferents marcs de treball, eines, temps d'execució i compiladors.

Grafana i Prometheus són dos paquets nous amb manteniment que obren noves possibilitats per als experts analítics. Grafana proporciona als usuaris finals la capacitat de crear analítiques visuals interactives. Paquets de models de dades rics en funcions: Graphite, Elastic i Prometeu proporcionen als usuaris d'openSUSE més amplitud per construir, calcular i desxifrar dades de manera més intel·ligent.

En general, els paquets de programari de la distribució han crescut per centenars. La fusió de dades, l'aprenentatge automàtic i la IA no són tot el que és nou a l'openSUSE Leap 15.2.

Tecnologies de contenidor

Els usuaris de l'openSUSE tindran més poder per desenvolupar, enviar i desplegar aplicacions dins de contenidors mitjançant les noves tecnologies de contenidors que es mantenen a la distribució.

Per primera vegada, Kubernetes és un paquet oficial del llançament. Això dóna un gran impuls a les capacitats d’orquestració de contenidors, permetent als usuaris automatitzar desplegaments, escalar i gestionar aplicacions dins de contenidors.

Helm, el gestor de paquets per a Kubernetes, també s'ha afegit. El Helm ajuda els desenvolupadors i administradors del sistema a gestionar la complexitat mitjançant la definició, instal·lació i actualització de les aplicacions més complexes de Kubernetes.

Container Runtime Interface (CRI) que usa Open Container Initiative (OCI) conformant runtimes (CRI-O) també és nou en aquesta versió. CRI-O és una alternativa lleugera a l'ús de Docker com a entorn d'execució, que permet que Kubernetes usi qualsevol entorn d'execució compatible amb OCI com a entorn de contenidor per executar beines o processos que s'executin en un clúster.

Fins i tot amb el Docker, l'ús de microserveis serà segur gràcies a l'arribada de més paquets de contenidor a aquesta versió.

Cilium ajuda a garantir la connectivitat de xarxa de forma transparent i l'equilibri de càrrega entre els contenidors d'aplicacions i els serveis desplegats mitjançant marcs de treball de contenidors Linux com ara Docker i Kubernetes. El Cilium proporciona una manera eficient de definir i fer complir tant les polítiques de seguretat de la capa de xarxa com de les aplicacions, basades en una identitat de contenidor / beina.

El Leap 15.2 ofereix els rols de sistema de servidor i de servidor transaccional. El rol del sistema de servidor usa un petit conjunt de paquets que són adequats per a servidors amb una interfície en mode de text, mentre que el rol de sistema de servidor transaccional és similar al rol de servidor, però usa un sistema de fitxers d'arrel només de lectura per proporcionar actualitzacions automàtiques i atòmiques del sistema sense interferir en el sistema en funcionament.

Procés d’instal·lació

L’instal·lador de l'openSUSE continua sent tan potent i versàtil com sempre, ja que permet modificar fàcilment tots els aspectes del sistema, inclosa la mitigació per a atacs basats en CPU com ara Spectre o Meltdown. El procés d’instal·lació presenta diverses millores com ara un diàleg més fàcil d’usar per seleccionar el rol del sistema, informació millorada sobre el progrés de la instal·lació, una millor compatibilitat amb llengües de dreta a esquerra com l’àrab i moltes altres petites millores.

Al Leap 15.2, ofereix una detecció més precisa de les particions de MS Windows encriptades amb BitLocker i una gestió millor dels dispositius d’emmagatzematge per a Raspberry Pi. L’instal·lador també facilita la configuració de la mitigació per als atacs basats en CPU com ara Spectre o Meltdown.

S'han millorat molt les instal·lacions no vigilades amb l'AutoYaST. S'han polit molts aspectes a tots els nivells. S’hi han afegit més opcions de configuració i ara els possibles errors del perfil de l’usuari i del procés d’instal·lació es notifiquen i es gestionen de manera més sensata i informativa.

Millores del YaST - L’eina de configuració més completa per a Linux

Les Particions del YaST continua sent l’eina més potent per configurar tot tipus de tecnologies d’emmagatzematge a Linux, tant durant la instal·lació del sistema com en qualsevol moment posterior. Aquesta versió incorpora la possibilitat de crear i gestionar un sistema de fitxers Btrfs que s’expandeix per diversos dispositius i la versió permet l’ús de tecnologies d'encriptació més avançades.

El Leap 15.2 és la primera versió de l'openSUSE que introdueix un canvi gradual que divideix la configuració del sistema entre els directoris /usr/etc i /etc. El YaST admet aquesta estructura nova a tots els mòduls afectats i ofereix als administradors del sistema un punt central des d'on inspeccionar la configuració que els ajudarà durant la transició i més enllà.

El Leap es pot executar en Windows Subsystem per a Linux (WSL), i proporcionar el poder d’openSUSE al món de Windows. La versió del YaST al Leap 15.2 millora la compatibilitat amb aquesta plataforma, especialment quan s'executa la Primera arrencada del YaST per tal de fer tots els canvis inicials necessaris.

Entorn d'escriptori

Malgrat que els entorns d'escriptori d'aquesta versió seran nous, el focus es manté en les versions més conservadores i fixes. La versió de suport a llarg termini del Plasma de KDE 5.18 està disponible al Leap 15.2. L'LTS més recent té una quantitat important de poliment i novetats. Les notificacions són més clares, la configuració s’agilitza i l’aspecte general és més atractiu. S'actualitza al GNOME 3.34, respecte de la versió anterior, 3.26, disponible al Leap 15.1. El nou GNOME proporciona una quantitat considerable d'actualitzacions visuals per a diverses aplicacions. Més fonts de dades a Sysprof faciliten la perfilació del rendiment d’una aplicació i hi ha diverses millores al Builder, inclòs un inspector integrat de D-Bus. L'Xfce té una actualització menor a la versió 4.14, després de quatre anys més de desenvolupament; la nova versió va produir diverses funcions i actualitzacions, incloses les millores per al gestor de finestres, administrador de fitxers, cercador d'aplicacions i gestió d'energia.

Imatges de núvol, maquinari i arquitectures

Les imatges de núvol de Linode per al Leap estan disponibles avui i preparades per a totes les necessitats d’infraestructura. Els serveis d’allotjament al núvol oferiran imatges del Leap 15.2 durant les properes setmanes, com ara Amazon Web Services, Azure, Google Compute Engine i OpenStack. El Leap 15 s’optimitza contínuament per als escenaris d’ús de núvol com a amfitrió i convidat de virtualització.

Els ordinadors i portàtils de TUXEDO es poden comprar amb el Leap 15.2 preinstal·lat.

Els escenaris de desplegament del Leap inclouen els contextos físic, virtual, amfitrió i hoste, i de núvol. Les propers setmanes s’esperen versions en altres arquitectures com ara ARM64 i POWER.

Components de base

S'han millorat tots els compiladors, llenguatges d'script, eines de configuració del sistema i interfícies gràfiques d'usuari.

La Col·lecció de compilació GNU de 7 a 9 estan disponibles en aquesta versió menor més recent del Leap, juntament amb una versió actualitzada del paquet 3D Graphics Mesa per donar suport a l'ús del sistema operatiu de nivell professional. El Leap 15.2 té la mateixa versió 234 de systemd que s’usa al Leap 15.0 i al 15.1.

El nou suport de maquinari gràfic s'ha recuperat per a la publicació del Leap 15.2 i s'usarà el nucli de Linux 5.3 per a la versió. Les funcions del nucli es fan automàticament disponibles al Leap ja que la distribució comparteix el mateix nucli que el SUSE Linux d'empresa (SLE).

openSUSE Leap 15.2 és una distribució amb paquets comunitaris construïts sobre de fonts principals de l'SLE 15, paquet de servei 2. El nucli comú compartit i l’alineació amb l'SLE fan que les migracions cap al producte empresarial de SUSE siguin fàcils per als professionals que volen allargar el cicle de vida del manteniment i la seguretat un cop esgotat el cicle de vida del Leap. Migrar de la versió de la comunitat de Leap a SUSE Linux Enterprise és una opció disponible per a aquells que desitgin migrar-hi. La migració des de les instal·lacions de servidor d'openSUSE Leap a SUSE Linux Enterprise és fàcil per als integradors de sistemes que desenvolupen amb codi Leap que puguin decidir passar a una versió empresarial per a SLAs, certificació, desplegament massiu o suport a llarg termini.

Paquets de salut

Aquesta versió del Leap augmenta les capacitats dels serveis sanitaris. El guardonat sistema de gestió de salut i hospital, GNU Health, arriba en la versió 3.6.4. Té una IGU actualitzada i està preparat per al seguiment de la pandèmia de la COVID-19, inclou codis ICD-10 actualitzats i funcions de laboratori millorades. GNU Health pot interactuar directament amb Orthanc, el servidor gratuït PACS, que s'ofereix com a novetatat en aquesta versió. Els desenvolupadors dels àmbits mèdic i sanitari disposen de diverses eines de codi obert a l'openSUSE Leap que es poden usar per crear potents Interfícies d’Usuaris (IU) i Experiències d’Usuaris (UX) per a dispositius mèdics. Els desenvolupadors de dispositius assistencials poden tenir confiança en l’ús i el rendiment del Leap i confiar que el sistema admeti maquinari nou i més antic.

Els administradors de sistemes de gestió de configuració disposaran de les eines més actualitzades per a la gestió de la configuració. Salt 3000 ha arribat al Leap. La nova versió de Salt suprimeix la versió de dates i proporciona noves funcions per a chroot: apply, sls i highstate. També actualitza la sintaxi de les ranures per admetre respostes del diccionari i analitzar text. L'Ansible també està disponible per a administradors de sistemes. L'Ansible funciona mitjançant SSH i no requereix que s’instal·li cap programari ni cap dimoni en nodes remots.

Programari de grup i allotjament de fitxers

La compartició de fitxers i els serveis en núvol inclouen programari com ara NextCloud i fins i tot el conjunt d'aplicacions de grup de Kopano (abans coneguda com a Zarafa) forma part dels repositoris oficials del Leap 15.2.

Com a les versions anteriors, els administradors de sistemes i les petites empreses poden usar el Leap per allotjar servidors web i de correu o per a la gestió de xarxa amb DHCP, DNS, NTP, Samba, NFS, LDAP i centenars d’altres serveis.

Cicle de vida del Leap

Les versions menors de la sèrie Leap 15 tenen aproximadament un cicle de vida de 18 mesos. Els llançaments menors arriben aproximadament un cop l'any. Els usuaris de l'openSUSE Leap 15.1, que es va publicar al maig del 2019, haurien d’actualitzar al Leap 15.2 durant els propers 6 mesos. El primer llançament del Leap 15 es va fer fa dos anys.

Baixeu el Leap 15.2

Per baixar-ne la imatge ISO, visiteu https://software.opensuse.org/distributions/leap

Preguntes

Si teniu cap pregunta sobre la versió o creieu que hi heu trobat un error, ens agradaria atendre-us a

  https://t.me/openSUSE_group
  https://lists.opensuse.org/opensuse-support/
  https://discordapp.com/invite/openSUSE

Impliqueu-vos-hi

El projecte openSUSE és una comunitat mundial que promou l'ús de Linux a tot arreu. Crea dues de les millors distribucions de Linux del món: la versió contínua Tumbleweed i el Leap, la distribució híbrida empresarial i comunitària. openSUSE treballa contínuament de manera oberta, transparent i amistosa com a part de la comunitat mundial de programari lliure i de codi obert. El projecte està controlat per la comunitat i es basa en les contribucions individuals, com a verificadors, escriptors, traductors, experts en usabilitat, artistes i ambaixadors o desenvolupadors. El projecte abasta una àmplia varietat de tecnologia, persones amb diferents nivells d’experiència, de llengües diferents i amb diferents contextos culturals. Apreneu-ne més coses a opensuse.org.

Traducció de l'openSUSE al català: opensusecatala(arrova)gmail.com